Polikliniske tjenester innen øre/nese/hals, øyenlege, hudlege, gynekolog og nevrolog. Tjenestene leveres av avtalespesialister for spesialitetene ØNH, øye og gynekologi, mens det innenfor hud og nevrologi er ambulerende spesialister fra UNN Tromsø.