Røntgenavdelingen er åpen fem dager i uke og utfører konvensjonell røntgen og CT-røntgen.

Henvisning skjer fra lege.