Røntgenavdelingen er åpen fem dager i uke og utfører tradisjonell røntgen og CT-røntgen.

Henvisning skjer fra lege.