Senjalegen avdeling Silsand 

Hovedkontoret ligger på Silsand med fem fastleger og to turnusleger. Senjalegen avdeling Silsand skal dekke fastlegetjenesten for kommunene Berg, Torsken og Tranøy. I tillegg til hovedkontoret er det utekontor i Gryllefjord, Sifjord, Skaland og Stonglandseidet. Tjenesten drives etter vertskommunemodell der Lenvik kommune drifter legetjenesten for de 3 andre Senjakommunene.

Kombinasjonen av et fast hovedkontor og ukentlige utekontordager gir en spennende og variert allmennlegehverdag. Med lang avstand til sykehus, nærhet til pasientene og et godt fagmiljø gir dette en spennende kombinasjon av utfordringer og trygghet. For folket på Senja har Senjalegemodellen gitt en langt mer stabil og kvalitativt god fastlegetjeneste enn tidligere.

Telefon: 77 88 30 00

Akutt-telefon: 77 88 30 20

Mer informasjon om Senjalegen avd. Silsand

Valg/bytte av fastlege