Når skal du ringe legevakta? 

Ved behov for medisinsk hjelp utenom legekontorene sine åpningstider, ring interkommunal legevakta. Legevakta er et tilbud til deg som får akutt sykdom eller skade som ikke kan eller bør vente til neste dag.

På legevakta blir pasienter prioritert etter alvorlighetsgrad på sykdom eller skade. Dette betyr at ventetiden kan variere etter hvor alvorlig tilstanden er.

Dersom din medisinske tilstand blir forverret etter at du snakket med sykepleier eller lege, må du ringe tilbake eller vurdere å ringe 113.

 

Når skal du ikke ringe legevakta?

Legevakta er en beredskapsvakt og det er derfor helt nødvendig at det opprettholdes kapasitet til å yte hjelp når det står om liv. Personell på legevakta har ikke kapasitet til å prioritere:

  • Utredninger og henvisninger av ikke akutte skader og sykdomstilstander
  • Kontroller og oppfølging av sykdommer og skader
  • Resepter som ikke er på livsviktige medisiner
  • Fornyelse av resepter
  • Forlengelse av sykmeldinger
  • Utskriving av attester

 

Om Finnsnes interkommunale legevakt

Senja kommune er vertskap for felles legevakttjeneste for kommunene Senja og Sørreisa. Finnsnes interkommunale legevakt er en velutstyrt og god drevet legevakt. Legevakta sikrer akutte tjenester til de 18.500 innbyggerne våre, som eneste legeressurs 130 av ukas 168 timer. Vi har tilstedevakter for legene, med sykepleierbemanning hele døgnet. I tillegg er det bakvaktslege tilgjengelig gjennom hele uka. Legevakta har opplæring for alle nyansatte, gode rutiner, nye lokaler, utvidet lab (diff, crp, bs, INR, kreatinin, blodgass, d-dimer, troponin, el.lytter), mye utstyr (intraossøs drill, VAKe, CPAP, corpuls 3, ultralyd, blærescanner , moderne utrykningsbekledning mm). Legevakta bemannes av fastlegene og turnuslegene, i tillegg til å ha en ryggrad av dyktige og erfarne sykepleiere.

Finnsnes interkommunale legevakt tilbyr et vidt spekter av legevaktsmedisin i trygge og veldrevne rammer. Den lange avstanden til sykehus gjør at vi må være, og er, i stand til å håndtere alt fra ufarlige infeksjonssykdommer til livskritiske hendelser.

 

Kommunale førstehjelpergrupper

Finnsnes interkommunale legevakt koordinerer 14 ulike kommunale førstehjelpsgrupper i legevaktsdistriktet (se kartfunksjon). Gruppene er strategisk plassert i ytterkant av legevaktsdistriktet. Til sammen står over 150 mannskaper klare til å rykke ut på alvorlige hendelser der ambulansetjenesten har lang responstid eller trenger assistanse. Mannskapene er trent i førstehjelp og utstyrt med blant annet hjertestartere, oksygen, utstyr for å stanse blødninger mm. Målet med ordningen er å sikre befolkningen rask og livreddende hjelp ved akutt og alvorlig sykdom eller skade.

Ofte er førstehjelperne tilknyttet frivillige brannmannskaper i kommunene da disse allerede er i vaktberedskap, men også grupper av sykepleiere, hjelpepleiere og ambulansepersonell er deltar i førstehjelpergruppene.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.