Avdeling for Behandling og Rehabilitering på DMS Finnsnes har 5 interkommunale øyeblikkelig hjelpsenger vil være tilgjengelige for pasienter fra begge kommunene i legevaktdistriktet: Senja og Sørreisa.

Øyeblikkelig hjelpsengene er et tilbud til innbyggere som trenger en øyeblikkelig hjelp-innleggelse på sykehus, men der vi kan tilby like god behandling lokalt. Dersom det er behov for avansert medisinsk sykehusbehandling skal pasienten på sykehus.

De 5 øyeblikkelig hjelpsengene har økt sykepleierbemanning og økt legeressurs, herunder en medisinskfaglig ansvarlig lege i 50 % stilling tilknyttet avdelingen. Maksimal liggetid er 7 dager. Avdelingen har tilgang til legetjeneste hele døgnet, mens røntgen- og laboratorietjenester er tilgjengelig på hverdager. Avdelinga ligger i nær tilknytning til Finnsnes Interkommunale Legevakt. Beleggsprosent i 2019 var 80 %.

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.